• Hjemme er et annet sted

    Tiden 1993

  • Nattsvømmeren

    Tiden 1995

Hjemme er et annet sted og Nattsvømmeren handler om Robin og familien hans.

Vinneren tar alt, Miraklenes tid er forbi og Frem og tilbake er dobbelt så langt handler om Jonas.