• Tilfeldig engel

  • Heksesot

  • Kråkeslottet

  • Midtsommermåne

 

Tvedt-kvartetten er samlenavnet på de fire bøkene som foregår på det (fiktive) lille tettstedet Tvedt. Bøkene Tilfeldig engel, Heksesot, Kråkeslottet og Midtsommermåne, har samme persongalleri. Hovedpersonene Anna, Ella, Janna, Markus, Georg, Regine og Patrick er med i alle de fire bøkene.

Tilfeldig engel, Heksesot og Kråkeslottet har hver sin "jeg"-forteller. De tre jentene Anna, Ella og Janna forteller hver sin historie, samtidig som bøkene dreier seg om samme hendelser og leseren får ulike synsvinkler på hendelsene. Den fjerde boken Midtsommermåne foregår i løpet av en Sankt Hansaften og - dag, og her veksler synsvinkelen mellom de tre jentene og Markus